POMORSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO

PomZSS

AKTUALNOŚCI

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI ZNAJDZIECIE NA NASZYM FANPAGE NA FACEBOOKU ORAZ STRONIE POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO!

WŁADZE KLUBU, STATUT I KOLEGIUM SĘDZIOWSKIE

Zarząd Pom.ZSS przedstawia się następująco:

Cezary Staniszewski – Prezes

IMG_2282

Jacek Dagil – Wiceprezes Pom. ZSS

Krzysztof KWAŚNIK

Krzysztof Kwaśnik – Wiceprezes Pom. ZSS

STOLARCZYK Cezariusz

Cezariusz Stolarczyk – Sekretarz Pom. ZSS

Surawski Jarosław

Jarosław Surawski – Skarbnik Pom. ZSS

ROSA Robert

Robert Rosa – Członek Zarządu Pom. ZSS

ROS_7416

Michał Szumielewicz – Członek Zarządu Pom. ZSS

 

Komisja Rewizyjna Pom. ZSS przedstawia się następująco:

Jabłoński Paweł

Paweł Jabłoński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pom. ZSS

Waszczuk Zbigniew

Zbigniew Waszczuk – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Pom. ZSS

GRESZKIEWICZ JERZY

Jerzy Greszkiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej Pom. ZSS

Biuro:

Andrzej Komosiński
biuro@pomzss.pl

 
PROSIMY NIE DZWONIĆ Z BŁAHYMI SPRAWAMI – WSZYSTKIE INFORMACJE ZNAJDZIECIE NA STRONIE POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO ORAZ WE WŁASNYM KLUBIE!

Statut Pom. ZSS

Statut po zmianach uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Pom. ZSS w dniu 17.11.2012 r. w Starogardzie Gdańskim.

STATUS POM. ZSS

Kolegium sędziów:

  1. Andrzej Komosiński – Przewodniczący
  2. Jacek Dagil – Wiceprzewodniczący
  3. Michał Szumielewicz – Sekretarz
  4. Michał Lewczuk
  5. Robert Kraskowski
  6. Henryk Rogocki
  7. Jarosław Surawski

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO

HISTORIA ZWIĄZKU

Pomorski Związek Strzelectwa Sportowego jest Związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej, to jest Związkiem klubów i sekcji strzeleckich działających na terenie województwa pomorskiego.

Do czasu powołania Pom. ZSS, kluby i sekcje strzeleckie zrzeszone były w Okręgowym Związku Strzelectwa Sportowego (OZSS w Gdańsku, bez osobowości prawnej) w ramach Rady Okręgowych Związków Sportowych w Gdańsku. OZSS w Gdańsku podjęło uchwałę o samorozwiązaniu się i przekazaniu aktywów i pasywów na rzecz nowo powstałego Pom. ZSS, który uchwałą je przyjął jako kontynuator działalności klubów w OZSS.

Pom. ZSS powołany został na zebraniu założycielskim 26 stycznia 1999 roku przez dziewięciu założycieli.
Na zebraniu założycielskim uchwalono Statut i wybrano Komitet Założycielski Związku z przedstawicieli klubów założycieli.
W dniu 02 lutego 1999 Komitet założycielski złożył wniosek o rejestrację Pom. ZSS do Sądu Wojewódzkiego Wydział I Cywilny w Gdańsku.

Postanowieniem z 21 kwietnia 1999 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział I Cywilny zarejestrował Pomorski Związek Strzelnictwa Sportowego z siedzibą w Gdańsku ul. Kopernika 16 (nr Rej. SZS – 23).

W dniu 18 maja 1999 roku Walne Zebranie Członków Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego wybrało Zarząd w składzie:
● Prezes Pom.ZSS – Zbigniew Olszewski;
● Wiceprezesi Zarządu
– Jerzy Henke;
– Mirosław Kowalski;
– Wojciech Kraiński;
● Sekretarz Zarządu – Witold Karpiński;
● Skarbnik Pom.ZSS – Hanna Kaźmierczak;
● Członkowie Zarządu:
– Czesław Szpek;
– Jan Chyl;
– Henryk Majewski.

21 czerwca 1999 roku Prezes Pom.ZSS Zbigniew Olszewski złożył zawiadomienie do sądu rejestrowego o wyborze władz Związku, jednoczenie wnosząc o sprostowanie nazwy naszego Stowarzyszenia w postanowieniu Sądu z dnia 21 kwietnia 1999 r. ze słowa „Strzelnictwa” na „Strzelectwa”.

23 czerwca 1999 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział I Cywilny:
* prostuje nazwę Związku na:
„Pomorski Związek Strzelectwa Sportowego”;
* wpisuje do rejestru skład Zarządu Pom. ZSS zgodnie z wyżej wymienionym wnioskiem z 27 maja 1999 r.

W trakcie dotychczasowej działalności w szeregi Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego zostały przyjęte n/w kluby: Członkowie PomZSS

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI W PomZSS

Członkowie przyjmowani są do Pom. ZSS uchwałą Zarządu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW – Szczegóły w statucie Pom. ZSS

Członkostwo i przynależność do klubów i sekcji określają statuty poszczególnych klubów.

CZŁONKOWIE

Sekcja Strzelecka WKS „Flota” Gdynia

81-103 Gdynia, ul Śmidowicza 69

Fax: 261 26 20 12
e-mail: info@wksflota.com.pl

Klub Strzelecki „Senior” LOK w Gdańsku

80-208 Gdańsk, ul. M. Kopernika 16
tel: 058 520 30 41, fax: 058 520 32 14
KRS 0000086818

Klub Strzelecki w Gdańsku

80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 114
tel.: 058 341 46 91
KRS 00135164

KLUB STRZELECKO-KOLEKCJONERSKI AT GDAŃSK

80-179 Gdańsk, ul. Litewska 3/4
e-mail: biuro@kskatgdansk.pl
tel. 601708866, 796600556

Klub Strzelecko Kolekcjonerski PERKUN (KSK PERKUN)

80-297 Miszewko, ul. Gdyńska 86
e-mail: perkun@perkunklub.pl
tel: 601080345

Klub Strzelecki „Gryf Słupski”
76-200 Słupsk, ul. Zamiejska 30
tel: 059 842 67 69, fax: 059 842 98 93 e-mail: gryfslupski@gmail.com
RSKF MS/Rej. SZS 12/96

Kosakowski Klub Sportowy NEPTUN

81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 11
KRS 0000092546
kksneptun@interia.pl;  prezes@kksneptun.pl; biuro@kksneptun.pl
tel. 515 172 102

Klub Strzelecki „Grot” w Pucku

84-100 Puck, ul. Lipowa 3 C
tel.: 0 (prefix) 58 673 46 47
KRS 0000089210

Strzelecki Klub Sportowy „Ardea”

80-232 Gdańsk, ul. Matejki 6
tel.: 058 347 02 40
KRS 0000294928

Kwidzyński Klub Strzelecki VIS

82-500 Kwidzyn, Reymonta 7/22
tel. +48 604 932 126
e-mail: kksvis@gmail.com

Stowarzyszenie Strzelectwa Sportowego WALTHER Gdynia

Ul. Gniewska 26 A/5, 81-047 Gdynia
e-mail: waltergdynia@o2.pl
tel.: 724 626 199

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie GWARD

ul. Miłosna 18, 82-500 Kwidzyn
e-mail: kontakt@gward.kwidzyn.pl
tel.: 601 628 229

Klub Strzelecki KRYZA

ul. Rutowa 12, Gdynia 81-589
KRS: 0000461729
www.kskryza.pl
e-mail poczta@kskryza.pl

Klub Sportowy CWS

76-200 Słupsk
Ul. Niedziałkowskiego 6
e-mail biuro@cws.org.pl
tel. 693 740 914

Klub Strzelających Inaczej

81-183 Gdynia, ul. Boisko 31/64
e-mail klubstrzelajacychinaczej@gmail.com
tel. 503 761 857
KRS 0000574409

Klub Tarcza-Gdynia oraz Strzelnica Tarcza-Gdynia

ul. Źródło Marii 45a Gdynia
tel 534 51 00 00

Strzelecki Klub Sportowy STRZELCY BYTÓW

77-100 Bytów, Rzepnica
ul. Ks. J. Popiełuszki 25
e-mail strzelcybytow@gmail.com

Klub Strzelecko-Kolekcjonerski SKORPION

83-400 Kościerzyna
ul. Juszki 5

Klub Strzelecki TROFEUM

82-200 Malbork, Nowa Wieś Malborska
ul. Strzelecka 1
e-mail: ks.trofeum@gmail.com

Klub Strzelecki LOK „Lider” w Lęborku

84-300 Lębork, ul. Wyczółkowskiego 1
tel.: 059 862 18 69, 0602 351 027
KRS 0000086818

Klub Strzelecki LOK „Tarcza” w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gdański, ul. Zielona 18
tel.: 508 071 319
KRS 0000086818
e-mail: biuro.kstarczalok@gmail.com
Telefon kontaktowy: 508 071 319 – Krzysztof Reczko.

KLUB STRZELECKI ,,DZIESIĄTKA” KARTUZY

83 -300 Kartuzy, ul. Piłsudskiego 10
Tel. 608-050-715
e-mail: ksdziesiatka@interia.pl

Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju

83-200 Starogard Gdański, ul. Zielona 18
Tel. 508 071 319
e-mail: biuro.kstarczalok@gmail.com

Klub Strzelecki CHOJNICE LOK

89-600 Chojnice
ul. Wysoka 3
e-mail biuro@kschojnice.pl

Gdański Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Gdańsku

ul. Kopernika 16
80-208 Gdańsk

Stowarzyszenie Klub Strzelecki MoST

81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 194
e-mail: klub@gdyniastrzelnica.pl
tel.: 730 535 350

Klub CZ5

Lublewo Gdańskie
Ul. Wojska Polskiego 30
e-mail: biuro.czapla@wp.pl

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gdyni

81-336 Gdynia, ul. Aleja Solidarności 1C, lok. 123
tel.: 058 621 51 83
KRS 0000208756

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gdański, ul. Rynek 1
www.kbs-starogard.pl
e-mail: e-mail: zarzad@kbs-starogard.pl

Stowarzyszenie Klub Strzelecko Kolekcjonerski TF88

81-383 Gdynia
Ul. I Armii Wojska Polskiego 26/1U
e-mail: klub@tf88.pl

Gdyński Klub Strzelecki FLOTA

81-122 Gdynia
Ul. Muchowskiego 9A
e-mail: cezarypistol@wp.pl

Stowarzyszenie Strzeleckie STRZELCY MORSCY

81-529 Gdynia
Ul. Inżynierska 102
e-mail: strzelcymorscy@gmail.com

Stowarzyszenie „Klub Strzelecki FORMOZA”

76-251 Widzino, gm. Kobylnica
ul. Rzeczna 12 
e-mail: sksformoza@gmail.com
tel. 501382348

Gdański Klub Sportów Obronnych „OMEGA”

80-208  Gdańsk
ul. Mikołaja Kopernika 16 

jaszczur

Stowarzyszenie Strzelectwa Sportowego Klub Strzelców i Kolekcjonerów „Jaszczur” – Gdynia  

81-329 Gdynia
ul. Malborska 3 
+48 602 666622
kss-jaszczur.pl  
jaszczur.gdynia@gmail.com

KOMUNIKATY Z ZAWODÓW

___________________________________________________________________________

07.11.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

31.10.2021
 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

31.10.2021 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.10.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

30.10.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

30.10.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

24.10.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

23.10.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

17.10.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

17.10.2021 – GRYF Słupsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.10.2021 – KKZR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.10.2021 – KBS Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.10.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.10.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.10.2021 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.10.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.10.2021 – KBS Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.10.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.10.2021 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

03.10.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

02.10.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

02.10.2021  – KKZR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.09.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.09.2021 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.09.2021 – CWS Słupsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.09.2021 – GKŻR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.09.2021 – MOST Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.09.2021 – PERKUN. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.09.2021 – STRZELCY MORSCY Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.09.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.09.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.09.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.09.2021 – KKZR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

17.09.2021 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.09.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.09.2021 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.09.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.09.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.09.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.09.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.09.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.09.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.09.2021 – KBS Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.09.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.09.2021 – KKZR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.08.2021 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.08.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.08.2021 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.08.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.08.2021 – PERKUN. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.08.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.08.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.08.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.08.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

01.08.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

31.07.2021 – GKŻR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.07.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.07.2021 – KKŻR Starogard. Podsumowanie rezultatów – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.07.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.07.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.07.2021 – TARCZA Starogard. Podsumowanie rezultatów – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.07.2021 – KKZR Starogard. Podsumowanie rezultatów – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.07.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

17.07.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.07.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.07.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.07.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

03.07.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.06.2021 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.06.2021 – CZ5 Lublewo. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.06.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.06.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.06.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.06.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.06.2021 – STRZELCY MORSCY Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.06.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2021 – LOK Chojnice. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2021 – KBS Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.06.2021 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

17.06.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.06.2021 – PERKUN. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.06.2021 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.06.2021 – SKORPION Juszki. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.06.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.06.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.06.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.06.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.06.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.06.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.06.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.05.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.05.2021 – CZ5 Lublewo. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.05.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.05.2021 – GKŻR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.05.2021 – LOK Chojnice. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.05.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.05.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.05.2021 – MOST Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.05.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.05.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.05.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.05.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.05.2021 – PERKUN. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.05.2021 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.05.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2021 – KKŻR Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.05.2021 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.05.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.05.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.05.2021 – SKORPION Juszki. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.05.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.05.2021 – CWS Słupsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

01.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.04.2021 – CZ5 Lublewo. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.04.2021 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.04.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.04.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.04.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.04.2021 – PERKUN. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.03.2021 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.03.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.05.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2021 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

01.05.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.03.2021 – KBS Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.03.2021 – GwARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.03.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.03.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.03.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.03.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.03.2021 – KBS Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.03.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

01.03.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27-28.02.2021 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2021 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2021 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.02.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.02.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.02.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.02.2021 – CWS Słupsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.02.2021 – ARDEA Gdańsk. Komunikat z zawodów IPSC L1 – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.02.2021 – LOK Chojnice. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.02.2021 – KKŻR Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.02.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.02.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.02.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.02.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.02.2021 – PERKUN. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.02.2021 – LOK Chojnice. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.02.2021 – CZ5 Lublewo. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.02.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.02.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.02.2021 – KKŻR Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.02.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

OPŁATY I SKŁADKI

Lista opłat:

  1. Roczna składka członkowska płatna przez kluby do 31 marca – 350 zł.
  2. Opłata licencyjna zawodnicza –do Pom. ZSS 25 zł. (prosimy kluby o wpłatę do Pom. ZSS raz w miesiącu i poinformowanie o chęci otrzymania faktury)
  3. Opłata licencyjna sędziowska – klasa III i II do Pom. ZSS 50 zł., klasa I i P do PZSS 50 zł.

Konto do wpłat: PKO BP S.A. nr 52 1020 1811 0000 0902 0114 2728

PATENTY STRZELECKIE

PATENT STRZELECKI KROK PO KROKU

1. Uzupełnić swój profil w bazie PZSS.

2. Zapisać się na wybrany termin egzaminu przez swój profil w bazie PZSS:
• opłacić egzamin,
• wydrukować wniosek na patent z bazy PZSS i dać go do podbicia we własnym Klubie.(bez wniosku nie masz poco iść na patent)

3. W dniu egzaminu:
• mieć ze sobą wniosek podbity przez własny Klub,
• z wnioskiem zgłosić się do lekarza sportowego, który w dniu egzaminu przyjmuje na strzelnicy (opłata gotówką), lub załatwić to wcześniej. Informację, czy lekarz sportowy będzie w dniu egzaminu na strzelnicy można uzyskać TU
• zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. PAMIĘTAJ, że jeśli na egzaminie praktycznym nie zdasz jednej z dyscyplin, to podchodzisz do następnych.

4. W przypadku konieczności zdawania egzaminu poprawkowego:
• Poprawka najwcześniej po 5 dniach.
• Zapisać się na wybrany termin egzaminu przez swój profil w bazie PZSS:
• opłacić egzamin poprawkowy,
• Na poprawkę nie musisz iść drugi raz do lekarza.

PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW KLIKNIJ TUTAJ!

JAK CZEGOŚ NIE WIESZ, ZAPYTAJ PREZESA WŁASNEGO KLUBU.

KONTAKT Z NAMI

tel.: 58 5248315; e-mail: biuro@pomzss.pl

Konto do wpłat: PKO BP S.A. nr 52 1020 1811 0000 0902 0114 2728 z podaniem celu przelewu.

Adres

Al. Zwycięstwa 51,
80-213 Gdańsk

Dyżury PomZSS