POMORSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO

PomZSS

AKTUALNOŚCI

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI ZNAJDZIECIE NA NASZYM FANPAGE NA FACEBOOKU ORAZ STRONIE POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO!

WŁADZE KLUBU, STATUT I KOLEGIUM SĘDZIOWSKIE

Zarząd Pom.ZSS przedstawia się następująco:

Cezary Staniszewski – Prezes Pom. ZSS

IMG_2282

Jacek Dagil – Wiceprezes Pom. ZSS

Krzysztof KWAŚNIK

Krzysztof Kwaśnik – Wiceprezes Pom. ZSS

STOLARCZYK Cezariusz

Cezariusz Stolarczyk – Sekretarz Pom. ZSS

IMG_1538

Jarosław Surawski – Skarbnik Pom. ZSS

ROSA Robert

Robert Rosa – Członek Zarządu Pom. ZSS

ROS_7416

Michał Szumielewicz – Członek Zarządu Pom. ZSS

 

Komisja Rewizyjna Pom. ZSS przedstawia się następująco:

Jabłoński Paweł

Paweł Jabłoński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pom. ZSS

Waszczuk Zbigniew

Zbigniew Waszczuk – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Pom. ZSS

GRESZKIEWICZ JERZY

Jerzy Greszkiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej Pom. ZSS

Biuro:

Andrzej Komosiński
biuro@pomzss.pl

 
WSZYSTKIE INFORMACJE ZNAJDZIECIE NA STRONIE POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO ORAZ WE WŁASNYM KLUBIE!

Statut Pom. ZSS

Statut po zmianach uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Pom. ZSS w dniu 11.12.2021  Gdańskim.

 STATUT Pom ZSS

Kolegium sędziów:

  1. Andrzej Komosiński – Przewodniczący
  2. Jacek Dagil – Wiceprzewodniczący
  3. Michał Szumielewicz – Sekretarz
  4. Henryk Rogocki
  5. Jarosław Surawski

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO

HISTORIA ZWIĄZKU

Pomorski Związek Strzelectwa Sportowego jest Związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej, to jest Związkiem klubów i sekcji strzeleckich działających na terenie województwa pomorskiego.

Do czasu powołania Pom. ZSS, kluby i sekcje strzeleckie zrzeszone były w Okręgowym Związku Strzelectwa Sportowego (OZSS w Gdańsku, bez osobowości prawnej) w ramach Rady Okręgowych Związków Sportowych w Gdańsku. OZSS w Gdańsku podjęło uchwałę o samorozwiązaniu się i przekazaniu aktywów i pasywów na rzecz nowo powstałego Pom. ZSS, który uchwałą je przyjął jako kontynuator działalności klubów w OZSS.

Pom. ZSS powołany został na zebraniu założycielskim 26 stycznia 1999 roku przez dziewięciu założycieli.
Na zebraniu założycielskim uchwalono Statut i wybrano Komitet Założycielski Związku z przedstawicieli klubów założycieli.
W dniu 02 lutego 1999 Komitet założycielski złożył wniosek o rejestrację Pom. ZSS do Sądu Wojewódzkiego Wydział I Cywilny w Gdańsku.

Postanowieniem z 21 kwietnia 1999 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział I Cywilny zarejestrował Pomorski Związek Strzelnictwa Sportowego z siedzibą w Gdańsku ul. Kopernika 16 (nr Rej. SZS – 23).

W dniu 18 maja 1999 roku Walne Zebranie Członków Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego wybrało Zarząd w składzie:
● Prezes Pom.ZSS – Zbigniew Olszewski;
● Wiceprezesi Zarządu
– Jerzy Henke;
– Mirosław Kowalski;
– Wojciech Kraiński;
● Sekretarz Zarządu – Witold Karpiński;
● Skarbnik Pom.ZSS – Hanna Kaźmierczak;
● Członkowie Zarządu:
– Czesław Szpek;
– Jan Chyl;
– Henryk Majewski.

21 czerwca 1999 roku Prezes Pom.ZSS Zbigniew Olszewski złożył zawiadomienie do sądu rejestrowego o wyborze władz Związku, jednoczenie wnosząc o sprostowanie nazwy naszego Stowarzyszenia w postanowieniu Sądu z dnia 21 kwietnia 1999 r. ze słowa „Strzelnictwa” na „Strzelectwa”.

23 czerwca 1999 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział I Cywilny:
* prostuje nazwę Związku na:
„Pomorski Związek Strzelectwa Sportowego”;
* wpisuje do rejestru skład Zarządu Pom. ZSS zgodnie z wyżej wymienionym wnioskiem z 27 maja 1999 r.

W trakcie dotychczasowej działalności w szeregi Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego zostały przyjęte n/w kluby: Członkowie PomZSS

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI W PomZSS

Członkowie przyjmowani są do Pom. ZSS uchwałą Zarządu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW – Szczegóły w

 STATUT Pom ZSS

Członkostwo i przynależność do klubów i sekcji określają statuty poszczególnych klubów.

CZŁONKOWIE

Sekcja Strzelecka WKS „Flota” Gdynia

81-103 Gdynia, ul Śmidowicza 69

Fax: 261 26 20 12
e-mail: info@wksflota.com.pl

Klub Strzelecki „Senior” LOK w Gdańsku

80-208 Gdańsk, ul. M. Kopernika 16
tel: 058 520 30 41, fax: 058 520 32 14
KRS 0000086818

Klub Strzelecki w Gdańsku

80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 114
tel.: 058 341 46 91
KRS 00135164

KLUB STRZELECKO-KOLEKCJONERSKI AT GDAŃSK

80-179 Gdańsk, ul. Litewska 3/4
e-mail: biuro@kskatgdansk.pl
tel. 601708866, 796600556

Klub Strzelecko Kolekcjonerski PERKUN (KSK PERKUN)

80-297 Miszewko, ul. Gdyńska 86
e-mail: perkun@perkunklub.pl
tel: 601080345

Klub Strzelecki „Gryf Słupski”
76-200 Słupsk, ul. Zamiejska 30
tel: 059 842 67 69, fax: 059 842 98 93 e-mail: gryfslupski@gmail.com
RSKF MS/Rej. SZS 12/96

Kosakowski Klub Sportowy NEPTUN

81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 11
KRS 0000092546
kksneptun@interia.pl;  prezes@kksneptun.pl; biuro@kksneptun.pl
tel. 515 172 102

Klub Strzelecki „Grot” w Pucku

84-100 Puck, ul. Lipowa 3 C
tel.: 0 (prefix) 58 673 46 47
KRS 0000089210

Strzelecki Klub Sportowy „Ardea”

80-232 Gdańsk, ul. Matejki 6
tel.: 058 347 02 40
KRS 0000294928

Kwidzyński Klub Strzelecki VIS

82-500 Kwidzyn, Reymonta 7/22
tel. +48 604 932 126
e-mail: kksvis@gmail.com

Stowarzyszenie Strzelectwa Sportowego WALTHER Gdynia

Ul. Gniewska 26 A/5, 81-047 Gdynia
e-mail: waltergdynia@o2.pl
tel.: 724 626 199

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie GWARD

ul. Miłosna 18, 82-500 Kwidzyn
e-mail: kontakt@gward.kwidzyn.pl
tel.: 601 628 229

Klub Strzelecki KRYZA

ul. Rutowa 12, Gdynia 81-589
KRS: 0000461729
www.kskryza.pl
e-mail poczta@kskryza.pl

Klub Sportowy CWS

76-200 Słupsk
Ul. Niedziałkowskiego 6
e-mail biuro@cws.org.pl
tel. 693 740 914

Klub Strzelających Inaczej

Gdynia 81-113  ul.Zielona 19F/10,
e-mail klubstrzelajacychinaczej@gmail.com
tel. 503 761 857
KRS 0000574409

Klub Tarcza-Gdynia oraz Strzelnica Tarcza-Gdynia

ul. Źródło Marii 45a Gdynia
tel 534 51 00 00

Strzelecki Klub Sportowy STRZELCY BYTÓW

77-100 Bytów, Rzepnica
ul. Ks. J. Popiełuszki 25
e-mail strzelcybytow@gmail.com

Klub Strzelecko-Kolekcjonerski SKORPION

83-400 Kościerzyna
ul. Juszki 5

Klub Strzelecki TROFEUM

82-200 Malbork, Nowa Wieś Malborska
ul. Strzelecka 1
e-mail: ks.trofeum@gmail.com

Klub Strzelecki LOK „Lider” w Lęborku

84-300 Lębork, ul. Wyczółkowskiego 1
tel.: 059 862 18 69, 0602 351 027
KRS 0000086818

Klub Strzelecki LOK „Tarcza” w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gdański, ul. Zielona 18
tel.: 508 071 319
KRS 0000086818
e-mail: biuro.kstarczalok@gmail.com
Telefon kontaktowy: 508 071 319 – Krzysztof Reczko.

KLUB STRZELECKI ,,DZIESIĄTKA” KARTUZY

83 -300 Kartuzy, ul. Piłsudskiego 10
Tel. 608-050-715
e-mail: ksdziesiatka@interia.pl

Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju

83-200 Starogard Gdański, ul. Zielona 18
Tel. 508 071 319
e-mail: biuro.kstarczalok@gmail.com

Klub Strzelecki CHOJNICE LOK

89-600 Chojnice
ul. Wysoka 3
e-mail biuro@kschojnice.pl

Gdański Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Gdańsku

ul. Kopernika 16
80-208 Gdańsk

Stowarzyszenie Klub Strzelecki MoST

81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 194
e-mail: klub@gdyniastrzelnica.pl
tel.: 730 535 350

Klub CZ5

Lublewo Gdańskie
Ul. Wojska Polskiego 30
e-mail: biuro.czapla@wp.pl

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gdyni

81-336 Gdynia, ul. Aleja Solidarności 1C, lok. 123
tel.: 058 621 51 83
KRS 0000208756

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gdański, ul. Rynek 1
www.kbs-starogard.pl
e-mail: e-mail: zarzad@kbs-starogard.pl

Stowarzyszenie Klub Strzelecko Kolekcjonerski TF88

81-383 Gdynia
Ul. I Armii Wojska Polskiego 26/1U
e-mail: klub@tf88.pl

Gdyński Klub Strzelecki FLOTA

81-122 Gdynia
Ul. Muchowskiego 9A
e-mail: cezarypistol@wp.pl

Stowarzyszenie Strzeleckie STRZELCY MORSCY

81-529 Gdynia
Ul. Inżynierska 102
e-mail: strzelcymorscy@gmail.com

Stowarzyszenie „Klub Strzelecki FORMOZA”

76-251 Widzino, gm. Kobylnica
ul. Rzeczna 12 
e-mail: sksformoza@gmail.com
tel. 501382348

Gdański Klub Sportów Obronnych „OMEGA”

80-208  Gdańsk
ul. Mikołaja Kopernika 16 

jaszczur

Stowarzyszenie Strzelectwa Sportowego Klub Strzelców i Kolekcjonerów „Jaszczur” – Gdynia  

81-329 Gdynia
ul. Malborska 3 
+48 602 666622
kss-jaszczur.pl  
jaszczur.gdynia@gmail.com

Stowarzyszenie – Klub strzelecki  „IRON TEDDY”

76-213 Gardna Wielka
ul. Bukowa 15
+48 695126176

https://www.facebook.com/iron.teddys

bukiel.k@gmail.com

 

 Wojskowy Klub Sportowy „ZBROJNI DLA RP”

83-000 Pruszcz Gdański 
Rudnica, ul. Brzozowa 9

e-mail: zbrojnidlarp@gmail.com

 

 

KALENDARZ IMPREZ

KOMUNIKATY Z ZAWODÓW

___________________________________________________________________________

08.01.2023 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.01.2023 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.01.2023 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.01.2023 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

28.01.2023 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.01.2023 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.01.2023– KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.02.2023 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.02.2023 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.02.2023 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.02.2023 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.02.2023 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.02.2023 – CWS Słupsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.02.2023 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.02.2023 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.02.2023 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.02.2023 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.02.2023 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.02.2023 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

25.02.2023 – KBS Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.02.2023 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.02.2023 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.02.2023– KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.02.2023 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.02.2023 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.02.2023– KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

02.03.2023 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.03.2023 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.03.2023 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.03.2023 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.03.2023 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

12.03.2023 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.03.2023 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty1 – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.03.2023 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty2 – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.03.2023 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.03.2023 – FORMOZA Widzino. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.03.2023 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.03.2023 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.03.2023 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.03.2023 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

31.03.2023 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

01.04.2023 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.04.2023 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.04.2023 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.04.2023 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.04.2023 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 ___________________________________________________________________________

06.01.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

08.01.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

08.01.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.01.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.01.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.01.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.01.2022 – PERKUN Miszewko –W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.01.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.01.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.01.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.01.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.01.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.01.2022 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.01.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.02.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

05.02.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.02.2022 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.02.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.02.2022 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.02.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.02.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.02.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.02.2022 – PERKUN Miszewko –W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.02.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

19.02.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.02.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.02.2022 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.02.2022 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.02.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.02.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.02.2022 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2022 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.03.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

05.03.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.03.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.03.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

07.03.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.03.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.03.2022 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

12.03.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

12.03.2022 – KBS Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

12.03.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.03.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.03.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

13.03.2022 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

13.03.2022 – PERKUN Miszewko –W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.03.2022 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

19.03.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.03.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.03.2022 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

24.03.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.03.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.03.2022 – FORMOZA Widzino. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.03.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.03.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.03.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.03.2022 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.03.2022 – GKŻR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.03.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.03.2022 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.03.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.03.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

01.04.2022 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

02.04.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

02.04.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

03.04.2022 – AT Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

03.04.2022 – SKORPION Kościerzyna. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.04.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.04.2022 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.04.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.04.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.04.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.04.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.04.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.04.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.04.2022 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.04.2022 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.04.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.04.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.04.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.04.2022 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.04.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.04.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.04.2022 – PERKUN Miszewko –W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.04.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.04.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.04.2022 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.04.2022 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

30.04.2022 – FORMOZA Widzino. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.04.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.04.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.05.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.05.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

08.05.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

08.05.2022 – SKORPION Kościerzyna. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.05.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.05.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.05.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.05.2022 – STRZELCY MORSCY Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.05.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.05.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.05.2022 – CWS Słupsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.05.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.05.2022 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.05.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.05.2022 – PERKUN Miszewko –W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.05.2022 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

28.05.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.05.2022 – FORMOZA Widzino. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.05.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.05.2022 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.05.2022 – GKŻR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.05.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.05.2022 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.06.2022 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.06.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.06.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.06.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.06.2022 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

11.06.2022 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

11.06.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.06.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.06.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.06.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.06.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2022 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2022 – SKORPION Kościerzyna. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2022 – PERKUN Miszewko –W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.06.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.06.2022 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

25.06.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.06.2022 – FORMOZA Widzino. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.06.2022 – STRZELCY MORSCY Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.06.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.06.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.06.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.06.2022 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.06.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

02.07.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

02.07.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

02.07.2022 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

16.07.2022 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.07.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.07.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.07.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.07.2022 – GKŻR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.07.2022 – FORMOZA Widzino. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

31.07.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.08.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.08.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.08.2022 – PERKUN Miszewko –W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.08.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.08.2022 – FORMOZA Widzino. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.08.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.08.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.08.2022 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.08.2022 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.08.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

03.09.2022 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

03.09.2022 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

03.09.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

03.09.2022 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.09.2022 – STRZELCY MORSCY Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

08.09.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.09.2022 – KBS Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.09.2022 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.09.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.09.2022 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

11.09.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.09.2022 – SKORPION Kościerzyna. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

17.09.2022 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

17.09.2022 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

17.09.2022 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

17.09.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.09.2022 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.09.2022 – PERKUN Miszewko –W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.09.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.09.2022 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

24.09.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.09.2022 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.09.2022 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.09.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.09.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.10.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

08.10.2022 – KBS Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.10.2022 – Puchar Prezesa PomZSS. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.10.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.10.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.10.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.10.2022 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

16.10.2022 – PERKUN Miszewko –W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.10.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.10.2022 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.10.2022 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.10.2022 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.10.2022 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.10.2022 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

30.10.2022 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

03.11.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.11.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.11.2022 – SKORPION Kościerzyna. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.11.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.11.2022 – PERKUN Miszewko –W formacie PDF

___________________________________________________________________________

17.11.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.11.2022 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.11.2022 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

26.11.2022 – CWS Słupsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.11.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.11.2022 – GKŻR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.11.2022 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.11.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.11.2022 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.11.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

01.12.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

03.12.2022 – FORMOZA Widzino. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

03.12.2022 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

08.12.2022 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

10.12.2022 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

10.12.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.12.2022 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.12.2022 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________ 

17.12.2022 – JASZCZUR Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

17.12.2022 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.12.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.12.2022 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.12.2022 – PERKUN Miszewko –W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.12.2022 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.12.2022 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

30.12.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.12.2021 – PERKUN Miszewko. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.12.2021 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.12.2021 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.12.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.12.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.12.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.12.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.12.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.12.2021 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.12.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.12.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.12.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.12.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.12.2021 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.12.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.12.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.12.2021 – OMEGA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

02.12.2021 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.11.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.11.2021 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.11.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.11.2021 – GKŻR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.11.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.11.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.11.2021 – PERKUN Miszewko. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.11.2021 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.11.2021 – STRZELCY MORSCY Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.11.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.11.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.11.2021 – TARCZA Starogard Puchar Kociewia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.11.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.11.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.11.2021 – STRZELCY Bytów. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

08.11.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.11.2021 – Tarcza Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.11.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.11.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.11.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.11.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.11.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

31.10.2021
 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

31.10.2021 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.10.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

30.10.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

30.10.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

28.10.2021 – NEPTUN Kossakowo. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

24.10.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF 
___________________________________________________________________________

24.10.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.10.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF
___________________________________________________________________________

17.10.2021 – PERKUN Miszewko. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

17.10.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

17.10.2021 – GRYF Słupsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.10.2021 – KKZR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.10.2021 – KBS Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.10.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.10.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.10.2021 – NEPTUN Kossakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.10.2021 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.10.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.10.2021 – KBS Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.10.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.10.2021 – NEPTUN Kossakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.10.2021 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

03.10.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

02.10.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

02.10.2021  – KKZR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.09.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.09.2021 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.09.2021 – CWS Słupsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.09.2021 – GKŻR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.09.2021 – NEPTUN Kossakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.09.2021 – MOST Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.09.2021 – PERKUN. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.09.2021 – STRZELCY MORSCY Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.09.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.09.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.09.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.09.2021 – KKZR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

17.09.2021 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.09.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.09.2021 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.09.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.09.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.09.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.09.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.09.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.09.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.09.2021 – KBS Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.09.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

04.09.2021 – KKZR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.08.2021 – CZ5 Lublewo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.08.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.08.2021 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.08.2021 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.08.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.08.2021 – PERKUN. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.08.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.08.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.08.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.08.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

01.08.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

31.07.2021 – GKŻR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.07.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.07.2021 – KKŻR Starogard. Podsumowanie rezultatów – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.07.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.07.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.07.2021 – TARCZA Starogard. Podsumowanie rezultatów – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.07.2021 – KKZR Starogard. Podsumowanie rezultatów – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.07.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

17.07.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.07.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.07.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

10.07.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

03.07.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.06.2021 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.06.2021 – CZ5 Lublewo. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.06.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.06.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

26.06.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.06.2021 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.06.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.06.2021 – STRZELCY MORSCY Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.06.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2021 – LOK Chojnice. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2021 – TARCZA Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

19.06.2021 – KBS Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.06.2021 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

17.06.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.06.2021 – PERKUN. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.06.2021 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.06.2021 – SKORPION Juszki. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.06.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

12.06.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.06.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.06.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.06.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.06.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

05.06.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.05.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.05.2021 – CZ5 Lublewo. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

30.05.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.05.2021 – GKŻR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

29.05.2021 – LOK Chojnice. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.05.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.05.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

23.05.2021 – MOST Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.05.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.05.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

22.05.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.05.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.05.2021 – PERKUN. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

16.05.2021 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.05.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2021 – KKŻR Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.05.2021 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.05.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.05.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.05.2021 – SKORPION Juszki. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.05.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

09.05.2021 – CWS Słupsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

01.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.04.2021 – CZ5 Lublewo. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.04.2021 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.04.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.04.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

24.04.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.04.2021 – PERKUN. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.03.2021 – TARCZA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

11.03.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.05.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

15.05.2021 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

01.05.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

28.02.2021 – VIS Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.03.2021 – KBS Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.03.2021 – GwARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.03.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.03.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.03.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.03.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.03.2021 – KBS Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.03.2021 – KKŻR Starogard. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

01.03.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27-28.02.2021 – GWARD Kwidzyn. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2021 – ARDEA Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2021 – LOK Chojnice. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2021 – KS Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

27.02.2021 – FLOTA Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

25.02.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.02.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.02.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

21.02.2021 – CWS Słupsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.02.2021 – ARDEA Gdańsk. Komunikat z zawodów IPSC L1 – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.02.2021 – LOK Chojnice. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.02.2021 – KKŻR Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

20.02.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

18.02.2021 – NEPTUN Kosakowo. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.02.2021 – SENIOR Gdańsk. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.02.2021 – TROFEUM Malbork. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

14.02.2021 – PERKUN. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

13.02.2021 – LOK Chojnice. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.02.2021 – CZ5 Lublewo. Komunikat z zawodów strzeleckich – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

07.02.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.02.2021 – TARCZA Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.02.2021 – KKŻR Starogard Gdański. Rezultaty – W formacie PDF

___________________________________________________________________________

06.02.2021 – KSI Gdynia. Rezultaty – W formacie PDF

OPŁATY I SKŁADKI

Lista opłat:

  1. Roczna składka członkowska płatna przez kluby do 31 marca – 350 zł.
  2. Opłata licencyjna zawodnicza –do Pom. ZSS 25 zł. (prosimy kluby o wpłatę do Pom. ZSS raz w miesiącu i poinformowanie o chęci otrzymania faktury)
  3. Opłata licencyjna sędziowska – klasa III i II do Pom. ZSS 50 zł., klasa I i P do PZSS 50 zł.

Konto do wpłat: PKO BP S.A. nr 52 1020 1811 0000 0902 0114 2728

PATENTY STRZELECKIE

PATENT STRZELECKI KROK PO KROKU

1. Uzupełnić swój profil w bazie PZSS.

2. Zapisać się na wybrany termin egzaminu przez swój profil w bazie PZSS:
• opłacić egzamin,
• wydrukować wniosek na patent z bazy PZSS i dać go do podbicia we własnym Klubie.

3. W dniu egzaminu:
• mieć ze sobą wniosek podbity przez własny Klub,
• z wnioskiem zgłosić się do lekarza sportowego, który w dniu egzaminu przyjmuje na strzelnicy (opłata gotówką), lub załatwić to wcześniej. Informację, czy lekarz sportowy będzie w dniu egzaminu na strzelnicy można uzyskać TU
• zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. PAMIĘTAJ, że jeśli na egzaminie praktycznym nie zdasz jednej z dyscyplin, to podchodzisz do następnych.

4. W przypadku konieczności zdawania egzaminu poprawkowego:
• Poprawka najwcześniej po 5 dniach.
• Zapisać się na wybrany termin egzaminu przez swój profil w bazie PZSS:
• opłacić egzamin poprawkowy,
• Na poprawkę nie musisz iść drugi raz do lekarza.

PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW KLIKNIJ TUTAJ!

JAK CZEGOŚ NIE WIESZ, ZAPYTAJ PREZESA WŁASNEGO KLUBU.

KONTAKT Z NAMI

tel.: 58 5248315; e-mail: biuro@pomzss.pl

bezpośredni kontakt do prezesa: prezes@pomzss.pl

Konto do wpłat: PKO BP S.A. nr 52 1020 1811 0000 0902 0114 2728 z podaniem celu przelewu.

Adres

Al. Zwycięstwa 51,
80-213 Gdańsk

Dyżury PomZSS